Fundacja UNA Czas dla Rodziny

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

Parter projektu

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

Logo-2-1024x399

Parter projektu

Logo-3-1024x399

Nieodpłatny Program "Czas dla Rodziny 2"

Nieodpłatny Program "Czas dla Rodziny 2"

Dla osób doświadczających sytuacji trudnych, kryzysowych w rodzinie/związkach/relacjach.

Jeżeli:

 • Borykasz się z problemami wychowawczymi
 • Przeżywasz trudności w związku
 • Brakuje Ci wsparcia
 • Czujesz bezradność lub przytłoczenie sytuacją rodzinną
 • Chcesz zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze i rodzicielskie
 • Chcesz budować pozytywne relacje z innymi
Robert Smyczyński, Prezes Fundacji UNA

Robert Smyczyński, Prezes Fundacji UNA

Musieliśmy nauczyć się (nierzadko sami) radzić sobie z emocjami – często odcinając się od nich, nie identyfikując ich. Nie jest to nasza wina, bo o uczuciach i emocjach uczymy się od rodziców: obserwując, nazywając i sami doświadczając ich obecności. Sprzyjają takiej nauce prawidłowe relacje i więzi w rodzinie – otwartość i bezpieczeństwo.

Robert Smyczyński, Prezes Fundacji UNA

Robert Smyczyński, Prezes Fundacji UNA

Musieliśmy nauczyć się (nierzadko sami) radzić sobie z emocjami – często odcinając się od nich, nie identyfikując ich. Nie jest to nasza wina, bo o emocjach i emocji uczymy się od rodziców, uczymy się obserwując, nazywając i sami doświadczając ich obecności. Sprzyjają takiej nauce prawidłowe relacje i więzi w rodzinie – otwartość i bezpieczeństwo.

Program w pigułce

Dla kogo:

Wspieramy w:

Korzyści dla Ciebie:

Dlaczego my?

W programie „Czas dla Rodziny 2″ (edycja 2021-2024 r.), będącym kontynuacją realizowanego wspólnie z Fundacją A.R.T. programu „Czas dla Rodziny” (2018-2021 r.), otrzymasz kompleksowe wsparcie o charakterze edukacyjnym, rozwojowym. Program skierowany jest do rodzin oczekujących na narodziny dziecka, młodych rodziców i ich otoczenia, zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy. Współpraca Fundacji UNA i Fundacji A.R.T. pozwala nam objąć kompleksowo cały system rodzinny.

Uczestnicy poprzednich edycji o programie:

Jak będziemy pracować?

W pracowni Fundacji UNA przy ul. Nowolipki 19/1 w ramach projektu oferujemy:

 • Konsultacje psychologiczne indywidualne dla rodziców i dla członków rodzin,
 • Warsztaty rodzicielskie,
 • Rodzinne grupy wsparcia,
 • Warsztaty i wykłady dla rodziców.

Razem pracujemy w myśl zasady „poznaję, wykorzystuję, doskonalę”, a ten program jest skupiony na budowaniu rozwiązań, promowaniu postaw aktywnego i świadomego rodzicielstwa, budowaniu wzajemnych, dobrych relacji, zwiększaniu kompetencji rodzicielskich / opiekuńczo-wychowawczych, zdobywaniu umiejętności rozumienia dziecka i jego potrzeb oraz ich zaspakajania.

Zobacz, co o nas mówią

ERROR
Na Twojej platformie Google nie ma żadnych recenzji.

Warunki uczestnictwa

 • Program dostępny jest dla osób mieszkających w Warszawie
 • Udział w programie jest nieodpłatny – finansowany ze środków m. st. Warszawy

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Adres

ul. Nowolipki 19/1
00-401 Warszawa
(wejście po schodkach w bluszczu, z ulicy Nowolipki)

Telefon

+48 665 830 618
poniedziałek-piątek w godzinach 09:00 – 19:00

Email

biuro@fundacjauna.pl

Facebook

facebook.com/FundacjaUna

Skype

Fundacja UNA Robert Smyczyński

Adres

ul. Nowolipki 19/1
00-401 Warszawa
(wejście po schodkach w bluszczu, z ulicy Nowolipki)

Telefon

+48 665 830 618
poniedziałek-piątek w godzinach 09:00 – 19:00

Email

biuro@fundacjauna.pl

Facebook

facebook.com/FundacjaUna

Skype

Fundacja UNA Robert Smyczyński