Ludzie w Fundacji UNA

Zarząd Fundacji UNA stanowią:

Robert Marek Smyczyński – PREZES ZARZĄDU

Beata Maria Wierzbicka – WICEPREZES

Witold Jerzy Graczyk – CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR PROGRAMOWY

Koordynacja projektów psychologicznego wsparcia specjalistycznego, Projekty społeczne, szkolenia, współpraca interdyscyplinarna – obszary Kryzys, Przemoc domowa .

Robert Smyczyński

Robert Smyczyński

Mgr. psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS). Specjalizuje się w pracy w obszarze szeroko pojętego kryzysu, traumy i motywacji. Szczególne miejsce w praktyce zawodowej zajmuje praca ze zjawiskami: przemocy domowej, agresji i efektywnej komunikacji międzyludzkiej.
Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami, indywidualnie i grupowo. Zawodowo na przestrzeni lat jako terapeuta, interwent, trener, wykładowca związany m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", TPG i PZ, ISiAG.
Od 2010 autor i realizator programów edukacyjnych, warsztatowych skierowanych do specjalistów i zespołów pracujących w nurcie interdyscyplinarnym ze zjawiskami kryzysów i przemocy w rodzinie, jak również programów wsparcia dla młodzieży, dorosłych, rodzin oraz dla środowiska biznesowego. Członek PST-TSR i EBTA. Prezes i współzałożyciel Fundacji UNA.
Kontakt: robert.smyczynski@fundacjauna.pl

Koordynacja projektów  psychologicznego wsparcia specjalistycznego, projekty społeczne, szkolenia, współpraca interdyscyplinarna – obszary Kryzys, Przemoc domowa .

Robert Smyczyński

Robert Smyczyński

Mgr. psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS). Specjalizuje się w pracy w obszarze szeroko pojętego kryzysu, traumy i motywacji. Szczególne miejsce w praktyce zawodowej zajmuje praca ze zjawiskami: przemocy domowej, agresji i efektywnej komunikacji międzyludzkiej.
Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami, indywidualnie i grupowo. Zawodowo na przestrzeni lat jako terapeuta, interwent, trener, wykładowca związany m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, TPG i PZ, ISiAG.
Od 2010 autor i realizator programów edukacyjnych, warsztatowych skierowanych do specjalistów i zespołów pracujących w nurcie interdyscyplinarnym ze zjawiskami kryzysów i przemocy w rodzinie, jak również programów wsparcia dla młodzieży, dorosłych, rodzin oraz dla środowiska biznesowego. Członek PST-TSR i EBTA. Prezes i współzałożyciel Fundacji UNA.
Kontakt: robert.smyczynski@fundacjauna.pl

Koordynacja projektów wsparcia specjalistycznego środowiska biznesowego, aktywizacja zawodowa, projekty, szkolenia, coaching, mentoring.

Beata Wierzbicka

Beata Wierzbicka

Mgr. Beata Wierzbicka (Politechnika Warszawska, Ekonomia WSE). Od 1997 trenerka biznesu, szczególnie w środowisku IT, Trener TÜV Rheinland Polska sp. z o.o, Grupa Helion S.A. Autorka i realizatorka programów edukacyjnych, warsztatowych dla szerokiego spektrum odbiorców (biznes, urzędy centralne). m.in.: ministerstwa (MFIPR, MEN, MSW, MS, MRIPS, MŚ) oraz ARIMR, ULC, URE, KPRM ponadto m.in. Grupa Kulczyk SA, PLL LOT, PKN Orlen, Wielton SA, BNP Paribas, PGNIG.
Wieloletnia współpracowniczka Staromiejskiego Domu Kultury (programy 50+), V-ce Prezes Fundacji UNA i przewodnicząca Rady Programowej Fundacji UNA.
Kontakt: beata.wierzbicka@fundacjauna.pl

Koordynacja projektów wsparcia specjalistycznego  środowiska biznesowego, aktywizacja zawodowa, projekty, szkolenia, coaching, mentoring.

Beata Wierzbicka

Beata Wierzbicka

Mgr. Beata Wierzbicka (Politechnika Warszawska, Ekonomia WSE). Od 1997 trenerka biznesu, szczególnie w środowisku IT, Trener TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., Grupa Helion SA. Autorka i realizatorka programów edukacyjnych, warsztatowych dla szerokiego spektrum odbiorców (biznes, urzędy centralne), m.in. ministerstw (MFIPR, MEN, MSW, MS, MRIPS, MŚ) oraz ARIMR, ULC, URE, KPRM, ponadto m.in. Grupa Kulczyk SA, PLL LOT, PKN Orlen, Wielton SA, BNP Paribas, PGNIG. Wieloletnia współpracowniczka Staromiejskiego Domu Kultury (programy 50+), V-ce Prezes Fundacji UNA i przewodnicząca Rady Programowej Fundacji UNA. Kontakt: beata.wierzbicka@fundacjauna.pl

Koordynacja psychologicznego wsparcia specjalistycznego, szczególnie obszar UZALEŻNIEŃ.

Dorota Bąk

Dorota Bąk

Mgr. Dorota Bąk - certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z Klientami pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (ukończony I i II stopień TSR). Ukończyła także szkolenie przygotowujące do prowadzenia Programu Ograniczania Picia (POP) zgodnie z wymogami PARPA oraz szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży współfinansowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. W latach 2021-2023 pracowała z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.
W Fundacji UNA prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych i młodzieży zmagających się z uzależnieniem, grupy wsparciowo-warsztatowe, warsztaty psychoedukacyjne oraz koordynuje projekty dotyczące uzależnień.
Kontakt: dorota.bak@fundacjauna.pl

Koordynacja psychologicznego wsparcia specjalistycznego, szczególnie obszar UZALEŻNIEŃ.

Dorota Bąk

Dorota Bąk

Mgr. Dorota Bąk – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z Klientami pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (ukończony I i II stopień TSR). Ukończyła także szkolenie przygotowujące do prowadzenia Programu Ograniczania Picia (POP) zgodnie z wymogami PARPA oraz szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży współfinansowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. W latach 2021-2023 pracowała z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.
W Fundacji UNA prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych i młodzieży zmagających się z uzależnieniem, grupy wsparciowo-warsztatowe, warsztaty psychoedukacyjne oraz koordynuje projekty dotyczące uzależnień.
Kontakt: dorota.bak@fundacjauna.pl

Urszula Podsiadło

Urszula Podsiadło

Mgr. Urszula Podsiadło, pedagogika specjalna (APS Warszawa), psychologia (Uniwersytet SWPS), absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego UW. Certyfikowana Specjalistka ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Wieloletnia Konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, działającego na zlecenie PARPA. Do 2017 Przewodnicząca jednego z warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prowadziła konsultacje psychologiczne, indywidualne, wychowawcze, warsztaty psycho-edukacyjne dla dorosłych i młodzieży. Zajmowała się się terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (trauma, przemoc domowa, uzależnienia, a także depresja, lęki, niepełnosprawność).
Autorka, współautorka i wykonawca wielu programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Posiadała bogate doświadczenie w zakresie pomocy i wspierania osób z niepełnosprawnością (TPG, PZN).

Urszula Podsiadło

Urszula Podsiadło

Mgr. Urszula Podsiadło, pedagogika specjalna (APS Warszawa), psychologia (Uniwersytet SWPS), absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego UW. Certyfikowana Specjalistka ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Wieloletnia Konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, działającego na zlecenie PARPA. Do 2017 Przewodnicząca jednego z warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadziła konsultacje psychologiczne, indywidualne, wychowawcze, warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych i młodzieży. Zajmowała się terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (trauma, przemoc domowa, uzależnienia, a także depresja, lęki, niepełnosprawność).

Autorka, współautorka i wykonawca wielu programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Posiadała bogate doświadczenie w zakresie pomocy i wspierania osób z niepełnosprawnością (TPG, PZN).