Ludzie w Fundacji UNA

Koordynacja projektów wsparcia specjalistycznego, Koordynacja psychologicznego wsparcia specjalistycznego, Projekty społeczne Szkolenia, Współpraca Interdyscyplinarna. szczególnie obszar KRYZYS.

Robert Smyczyński

Robert Smyczyński

Mgr. psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS). Specjalizuje się w pracy w obszarze szeroko pojętego kryzysu, traumy i motywacji. Szczególne miejsce w praktyce zawodowej zajmuje praca ze zjawiskami: przemocy w rodzinie, agresji i efektywnej komunikacji międzyludzkiej.

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami, indywidualnie i grupowo. Zawodowo na przestrzeni lat jako terapeuta, interwent, trener, wykładowca związany m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", TPG i PZ, ISiAG.

Od 2010 autor i realizator programów edukacyjnych, warsztatowych skierowanych do specjalistów i zespołów pracujących w nurcie interdyscyplinarnym ze zjawiskami kryzysów i przemocy w rodzinie, jak również programów wsparcia dla młodzieży, dorosłych, rodzin oraz dla środowiska biznesowego. Członek PST-TSR i EBTA. Prezes i współzałożyciel Fundacji UNA.

Kontakt: robert.smyczynski@fundacjauna.pl

Koordynacja projektów wsparcia specjalistycznego, Koordynacja psychologicznego wsparcia specjalistycznego, Projekty społeczne Szkolenia, Współpraca Interdyscyplinarna. szczególnie obszar KRYZYS.

Robert Smyczyński

Robert Smyczyński

Mgr. psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS). Specjalizuje się w pracy w obszarze szeroko pojętego kryzysu, traumy i motywacji. Szczególne miejsce w praktyce zawodowej zajmuje praca ze zjawiskami: przemocy w rodzinie, agresji i efektywnej komunikacji międzyludzkiej.

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami, indywidualnie i grupowo. Zawodowo na przestrzeni lat jako terapeuta, interwent, trener, wykładowca związany m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, TPG i PZ, ISiAG.

Od 2010 autor i realizator programów edukacyjnych, warsztatowych skierowanych do specjalistów i zespołów pracujących w nurcie interdyscyplinarnym ze zjawiskami kryzysów i przemocy w rodzinie, jak również programów wsparcia dla młodzieży, dorosłych, rodzin oraz dla środowiska biznesowego. Członek PST-TSR i EBTA. Prezes i współzałożyciel Fundacji UNA.

Kontakt: robert.smyczynski@fundacjauna.pl

Koordynacja projektów wsparcia specjalistycznego, Koordynacja wsparcia specjalistycznego środowiska biznesowego, Aktywizacja zawodowa, Projekty, Szkolenia.

Beata Wierzbicka

Beata Wierzbicka

Mgr. Beata Wierzbicka (Politechnika Warszawska, Ekonomia WSE). Od 1997 trenerka biznesu, szczególnie w środowisku IT, Trener TÜV Rheinland Polska sp. z o.o, Grupa Helion S.A. Autorka i realizatorka programów edukacyjnych, warsztatowych dla szerokiego spektrum odbiorców (biznes, urzędy centralne). m.in.: ministerstwa (MFIPR, MEN, MSW, MS, MRIPS, MŚ) oraz ARIMR, ULC, URE, KPRM ponadto m.in. Grupa Kulczyk SA, PLL LOT, PKN Orlen, Wielton SA, BNP Paribas, PGNIG.

Wieloletnia współpracowniczka Staromiejskiego Domu Kultury (programy 50+), V-ce Prezes Fundacji UNA i przewodnicząca Rady Programowej Fundacji UNA.

Kontakt: beata.wierzbicka@fundacjauna.pl

Koordynacja projektów wsparcia specjalistycznego, Koordynacja wsparcia specjalistycznego środowiska biznesowego, Aktywizacja zawodowa, Projekty, Szkolenia.

Beata Wierzbicka

Beata Wierzbicka

Mgr. Beata Wierzbicka (Politechnika Warszawska, Ekonomia WSE). Od 1997 trenerka biznesu, szczególnie w środowisku IT, Trener TÜV Rheinland Polska sp. z o.o, Grupa Helion SA. Autorka i realizatorka programów edukacyjnych, warsztatowych dla szerokiego spektrum odbiorców (biznes, urzędy centralne), m.in. ministerstw (MFIPR, MEN, MSW, MS, MRIPS, MŚ) oraz ARIMR, ULC, URE, KPRM, ponadto m.in. Grupa Kulczyk SA, PLL LOT, PKN Orlen, Wielton SA, BNP Paribas, PGNIG.

Wieloletnia współpracowniczka Staromiejskiego Domu Kultury (programy 50+), V-ce Prezes Fundacji UNA i przewodnicząca Rady Programowej Fundacji UNA.

Kontakt: beata.wierzbicka@fundacjauna.pl

Koordynacja projektów wsparcia specjalistycznego, Koordynacja psychologicznego wsparcia specjalistycznego, szczególnie obszar PRZEMOC W RODZINIE.

Urszula Podsiadło

Urszula Podsiadło

Mgr. Urszula Podsiadło, pedagogika specjalna (APS Warszawa), psychologia (Uniwersytet SWPS), absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego UW. Certyfikowana Specjalistka ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Wieloletnia Konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, działającego na zlecenie PARPA. Do 2017 Przewodnicząca jednego z warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, indywidualne, wychowawcze, warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych i młodzieży. Zajmuje się terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (trauma, przemoc domowa, uzależnienia, a także depresja, lęki, niepełnosprawność).

Autorka, współautorka i wykonawca wielu programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy i wspierania osób z niepełnosprawnością (TPG, PZN).

Kontakt: urszula.podsiadło@fundacjauna.pl

Koordynacja projektów wsparcia specjalistycznego, Koordynacja psychologicznego wsparcia specjalistycznego, szczególnie obszar PRZEMOC W RODZINIE.

Urszula Podsiadło

Urszula Podsiadło

Mgr. Urszula Podsiadło, pedagogika specjalna (APS Warszawa), psychologia (Uniwersytet SWPS), absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego UW. Certyfikowana Specjalistka ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Wieloletnia Konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, działającego na zlecenie PARPA. Do 2017 Przewodnicząca jednego z warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, indywidualne, wychowawcze, warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych i młodzieży. Zajmuje się terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (trauma, przemoc domowa, uzależnienia, a także depresja, lęki, niepełnosprawność).

Autorka, współautorka i wykonawca wielu programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy i wspierania osób z niepełnosprawnością (TPG, PZN).

Kontakt: urszula.podsiadło@fundacjauna.pl