Oferta instytucjonalna

Z myślą o środowiskach specjalistów pracujących ze zjawiskami kryzysu, przemocy, motywacji oraz o osobach pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, od ponad 10 lat nasi specjaliści realizują programy doskonalenia zawodowego i osobistego oparte na sprawdzonych i skutecznych nurtach zorientowanych na osobie oraz na wspólnie wypracowywanych skutecznych rozwiązaniach (TSR / PSR Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, NVC Porozumienie bez Przemocy, Narracje).

 1. Program „Społeczni Mocarze” – oferta dla służb, organizacji i specjalistów obszaru wsparcia społecznego i edukacyjnego.
 2. Program „Moje twarde kompetencje” – specjalistyczne szkolenia dla Biznesu. Zarządzanie projektami. Doradztwo zawodowe.

Program „Społeczni Mocarze”

Oferta dla służb, organizacji i specjalistów z obszaru wsparcia społecznego i edukacyjnego

Szkolenia wspierające rozwój zawodowy i osobisty służb, organizacji i specjalistów z obszaru wsparcia społecznego i środowiska edukacyjnego.

Tematy szkoleń prowadzonych zgodnie z ideą Empowermentu i w nurcie PSR – Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu (PSR jest rozszerzonym podejściem TSR, czyli Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu) są profilowane (w zależności od grupy) pod kątem specyfiki pracy pracowników socjalnych, środowiska szkolnego, przedstawicieli służby zdrowia, policji i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów oraz specjalistów innych instytucji pomocowych.

Każde szkolenie może być realizowane w 2 etapach (oddzielnie oraz jako kontynuacja):

 • Podstawowe 1-dniowe (grupy do 20 osób)
 • Zaawansowane 2-3 dniowe (grupy do 12 osób)

Szkolenia możemy łączyć w bloki, budując rozłożone w czasie kompleksowe programy wsparcia i rozwoju dla specjalistów.

Wybrane obszary tematyczne (zdaniem dotychczasowych uczestników szkoleń) szczególnie przydatne zawodowo:

 • Wykorzystanie potencjału PSR w pracy socjalnej lub w Edukacji;
 • Grupy wsparcia w praktyce pracy socjalnej lub Edukacji – warsztat oparty na PSR;
 • Warsztaty wsparciowo-motywacyjne prowadzone w nurcie Superwizji dla sukcesu;
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi TSR/PSR w pracy Interdyscyplinarnej w praktyce pracy socjalnej i ze zjawiskiem przemocy domowej – doskonalenie umiejętności pracy, motywacja, strategie, analiza przypadków;
 • Kryzys i Interwencja Kryzysowa;
 • Praca z osobą w Kryzysie Suicydalnym;
 • Praca ze zjawiskiem przemocy domowej (specyfika, diagnoza, techniki, strategie):
  • Praca z dzieckiem krzywdzonym;
  • Praca z osobą stosującą przemoc;
  • Praca ze osobą doświadczającą przemocy;
 • Praca z tzw. trudnym klientem – wrogość, impas, motywacja.

Uczestnicy poprzednich edycji o programie:

Program „Moje twarde kompetencje"

Specjalistyczne szkolenia dla Biznesu

Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha.

Uczestnicy poprzednich edycji po programie:

Adres

ul. Nowolipki 19/1
00-401 Warszawa
(wejście po schodkach w bluszczu, z ulicy Nowolipki)

Telefon

+48 665 830 618
poniedziałek-piątek w godzinach 09:00 – 18:00

Email

biuro@fundacjauna.pl

Facebook

facebook.com/FundacjaUna

Skype

Fundacja UNA Robert Smyczyński

Adres

ul. Nowolipki 19/1
00-401 Warszawa
(wejście po schodkach w bluszczu, z ulicy Nowolipki)

Telefon

+48 665 830 618
poniedziałek-piątek w godzinach 09:00 – 18:00

Email

biuro@fundacjauna.pl

Facebook

facebook.com/FundacjaUna

Skype

Fundacja UNA Robert Smyczyński