Zrealizowane projekty instytucjonalne

Coroczny projekt profilaktyczny realizowany w formule konferencji i warsztatów skierowany do organizacji i specjalistów pracujących w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w całej Polsce – do teraz zrealizowano 4 wydarzenia Warszawa, Gdańsk, Ełk.

 • Problematyka: przemoc domowa.
 • Dla kogo: członkowie/specjaliści zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy domowej
 • Realizacja poprzez: warsztaty, mentoring, konferencja
 • Cele programu: wyższa efektywność pracy w nurcie Interdyscyplinarnym, wyższa efektywność pracy w kontakcie indywidualnym, wyższa efektywność w pracy w grupie, wzrost gotowość do działań
 • Korzyści dla beneficjentów: skuteczne doświadczenia praktyków, praktyczne techniki pracy, wymiana doświadczeń, skoncentrowanie na rozwiązaniach

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. MOPR Gdańsk.

 • Problematyka: przemoc domowa.
 • Dla kogo: członkowie/specjaliści zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy domowej, służba kuratorska, oświata
 • Realizacja poprzez: warsztaty, mentoring, superwizja dla sukcesu TSR
 • Cele programu: wyższa efektywność pracy w nurcie Interdyscyplinarnym, wyższa efektywność pracy w kontakcie indywidualnym, wyższa efektywność w pracy w grupie, wzrost gotowość do działań
 • Korzyści dla beneficjentów: skuteczne doświadczenia praktyków, praktyczne techniki pracy, wymiana doświadczeń, skoncentrowanie na rozwiązaniach
 • Ilość beneficjentów: ponad 120

Uczestnicy o programie:

Praca z osobami uwikłanymi w zjawisko przemocy, praca przez telefon, praca z osobami niepełnosprawnymi, z seniorami, realizowanych w oparciu o metodę BSFT”. MOPR Gdańsk; nurt TSR – 2018-2021.

 • Problematyka: przemoc domowa, kryzys, agresja
 • Dla kogo: członkowie/specjaliści zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy domowej, pomoc społeczna, policja, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, oświata, służba zdrowia służba kuratorska, sąd, inni specjaliści pomocy i interwencji
 • Realizacja poprzez: warsztaty, mentoring, superwizja dla sukcesu TSR, wykłady, coaching, konsultacje prawne
 • Cele programu: wyższa efektywność pracy w nurcie Interdyscyplinarnym, wyższa efektywność pracy w kontakcie indywidualnym, wyższa efektywność w pracy w grupie, wzrost gotowość do działań
 • Korzyści dla beneficjentów: skuteczne doświadczenia praktyków, praktyczne techniki pracy, wymiana doświadczeń, skoncentrowanie na rozwiązaniach, indywidualne podejście
 • Ilość beneficjentów: ponad 60

Uczestnicy o programie:

Woj.Śląskie – GOPS Jaworze, Chybie, Sośnicowice nurt TSR – 2018-2023.

 • Problematyka: przemoc domowa, kryzys, agresja
 • Dla kogo: członkowie/specjaliści zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy domowej, pomoc społeczna, policja, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, oświata, służba zdrowia służba kuratorska, sąd, inni specjaliści pomocy i interwencji
 • Realizacja poprzez: warsztaty, mentoring, konferencja, superwizja dla sukcesu TSR, wykłady, coaching, konsultacje prawne
 • Cele programu: wyższa efektywność pracy w nurcie Interdyscyplinarnym, wyższa efektywność pracy w kontakcie indywidualnym, wyższa efektywność w pracy w grupie, wzrost gotowość do działań
 • Korzyści dla beneficjentów: skuteczne doświadczenia praktyków, praktyczne techniki pracy, wymiana doświadczeń, skoncentrowanie na rozwiązaniach, indywidualne podejście
 • Ilość beneficjentów: ponad 100

Uczestnicy o programie:

Woj. Warmińsko-Mazurskie GOPS/OPS Ostróda, Ełk, Prostki, Kalinowo; nurt TSR 2016-2023.

 • Problematyka: przemoc domowa, kryzys, agresja
 • Dla kogo: członkowie/specjaliści zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy domowej, pomoc społeczna, policja, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, oświata, służba zdrowia służba kuratorska, sąd, inni specjaliści pomocy i interwencji
 • Realizacja poprzez: warsztaty, mentoring, superwizja dla sukcesu TSR, wykłady, coaching, konsultacje prawne
 • Cele programu: wyższa efektywność pracy w nurcie Interdyscyplinarnym, wyższa efektywność pracy w kontakcie indywidualnym, wyższa efektywność w pracy w grupie, wzrost gotowość do działań
 • Korzyści dla beneficjentów: skuteczne doświadczenia praktyków, praktyczne techniki pracy, wymiana doświadczeń, skoncentrowanie na rozwiązaniach, indywidualne podejście
 • Ilość beneficjentów: ponad 80

Uczestnicy o programie: