Fundacja UNA Patent na Moc

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

Parter projektu

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

Logo-2-1024x399

Parter projektu

Logo-3-1024x399

Nieodpłatny Program "Patent na MOC 2"

Nieodpłatny Program "Patent na MOC 2"

Dla osób doświadczających przemocy.

Jeżeli:

 • Doświadczasz krzywdy ze strony bliskich
 • Ktoś z bliskich ma przewagę i ją wykorzystuje przeciw Tobie
 • Bolesne doświadczenia, również te z przeszłości, przytłaczają, i czujesz, że niewiele się zmienia
 • Widzisz, co się dzieje wokół i czujesz złość, bezsilność
 • Chcesz odzyskać wpływ, spokój i bezpieczeństwo
 • Chcesz umieć stawiać granice i myśleć o sobie lepiej
Robert Smyczyński, Prezes Fundacji UNA

Robert Smyczyński, Prezes Fundacji UNA

Za przemoc zawsze jest odpowiedzialna osoba, która ją stosuje. Samo zjawisko przemocy jest procesem i ma swoje wikłające cykle. To jest coś, co narasta, coś, co zaczyna się od bardzo niewinnych gestów, od bardzo niewinnych zachowań, a potem eskaluje. Gdzieś tracimy ten moment, kiedy zaczynamy z siebie rezygnować.

Robert Smyczyński, Prezes Fundacji UNA

Robert Smyczyński, Prezes Fundacji UNA

Za przemoc zawsze jest odpowiedzialna osoba, która ją stosuje. Samo zjawisko przemocy jest procesem i ma swoje wikłające cykle. To jest coś co narasta, coś co zaczyna się od bardzo niewinnych gestów, od bardzo niewinnych zachowań, a potem eskaluje. Gdzieś tracimy ten ten moment, kiedy zaczynamy z siebie rezygnować.

Program w pigułce

Dla kogo:

Pomożemy Ci:

Korzyści dla Ciebie:

Dlaczego my?

Przemoc w rodzinie ma różne formy. To nie tylko przemoc fizyczna ale też psychiczna, seksualna, ekonomiczna i zaniedbanie. Dotyka wszystkich bez wyjątku: rodzin, kobiet, mężczyzn, dzieci, osoby starsze, młodsze, występuje w różnych kulturach, nie zna granic i wszędzie działa podobnie. Zawiera intencję, wykorzystuje przewagę, by podporządkować sobie inną osobę lub osoby będące w relacji powodując u nich cierpienia fizyczne i psychiczne.   

„Patent na MOC 2” (2021-2024) jest kontynuacją realizowanego razem z Fundacją A.R.T. programu „Patent na MOC” (2018-2020). Nasze działania kierujemy ku osobom, które doświadczały i doświadczają przemocy aktualnie oraz osobom, które zetknęły się już z działaniami pomocowymi i interwencyjnymi służb i chcą wiedzieć i potrafić więcej – być bardziej skutecznymi w swoich działaniach.

Nie bez powodu używamy określeń „patent” i „moc”. Słowo „patent” zawiera w sobie ładunek możliwości, kompetencji, pewności, jest też potocznie rozumiane jako „sposób na…”, „klucz”, „własna, unikalna umiejętność”. W naszym programie osoby odzyskują tę osobistą MOC, tę, którą odbiera przemoc. Przywrócenie MOCY jawi się jako krok dalej niż tylko przeciwstawienie i przełamanie zjawiska przemocy w rodzinie, daje potencjał, trwałość i możliwości dalszego rozwoju kompetencji osobistych.

Uczestnicy poprzednich edycji o programie

Jak będziemy pracować?

W pracowni Fundacji UNA przy ul. Nowolipki 19/1 w ramach projektu oferujemy:

 • Psychologiczne konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy
 • Cykliczne grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 • Warsztaty i wykłady dla osób doświadczających przemocy

Razem pracujemy w myśl zasady „poznaję, wykorzystuję, doskonalę”. W pracy koncentrujemy się m.in. na nabywaniu praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy, poznawaniu metod odpierania agresji, stawiania granic, efektywnej komunikacji, realizacji swoich celów i potrzeb, wzmacniania swoich zasobów i mocnych stron.

Na spotkaniach indywidualnych i w małych grupach, wśród tych, którzy mają podobne problemy  i z prowadzącymi, którzy profesjonalnie od lat wspierają innych w radzeniu sobie z przemocą, wśród szacunku i akceptacji, wspólnie szukając najlepszego rozwiązania – tak szybko, jak to możliwe.

Zobacz, co o nas mówią

ERROR
Na Twojej platformie Google nie ma żadnych recenzji.

Warunki uczestnictwa

 • Program dostępny jest dla osób mieszkających w Warszawie
 • Program jest nieodpłatny – finansowany ze środków m. st. Warszawy

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Adres

ul. Nowolipki 19/1
00-401 Warszawa
(wejście po schodkach w bluszczu, z ulicy Nowolipki)

Telefon

+48 665 830 618
poniedziałek-piątek w godzinach 09:00 – 19:00

Email

biuro@fundacjauna.pl

Facebook

facebook.com/FundacjaUna

Skype

Fundacja UNA Robert Smyczyński

Adres

ul. Nowolipki 19/1
00-401 Warszawa
(wejście po schodkach w bluszczu, z ulicy Nowolipki)

Telefon

+48 665 830 618
poniedziałek-piątek w godzinach 09:00 – 19:00

Email

biuro@fundacjauna.pl

Facebook

facebook.com/FundacjaUna

Skype

Fundacja UNA Robert Smyczyński