Zrealizowane projekty indywidualne

Wspólny projekt Fundacji A.R.T. i Fundacji UNA

 • Nieodpłatny program finansowany przez m.st. Warszawa
 • Problematyka: przemoc w rodzinie, dla osób doświadczających przemocy
 • Cele programu:  rozwój kompetencji osobistych i rodzicielskich poprzez konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, warsztaty
 • Korzyści dla beneficjentów: wyższa samoświadomość, wyższa asertywność, lepsze radzenie sobie z emocjami, skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb i realizowanie celów, skuteczna i świadoma komunikacja z innymi, przywrócenie wpływu i poczucia
 • Ilość beneficjentów: 74

Wspólny projekt Fundacji A.R.T. i Fundacji UNA

 • Nieodpłatny program finansowany przez m.st. Warszawa
 • Problematyka: program dla osób borykających się z problemami wychowawczymi, trudnościami w związkach, doświadczających trudnej sytuacji rodzinnej czy też chcących zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie
 • Cele programu:  rozwój kompetencji osobistych i rodzicielskich poprzez konsultacje indywidualne dla rodziców i członków rodzin, rodzinne grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców
 • Korzyści dla beneficjentów: wyższa samoświadomość, lepsza kontrola emocji, wyższe kompetencje wychowawcze i rodzicielskie, skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb bez krzywdzenia, skuteczna i świadoma komunikacja z innymi, wyższa asertywność i samoocena
 • Ilość beneficjentów: 220 + 360 dzieci na eventach

(kontynuacja programu pomagamy Rodzinom) Program wzmacniania kompetencji wychowawczych i społecznych Osób i Rodzin zmagających się ze zjawiskami kryzysu, przemocy czy uzależnień.

 • Nieodpłatny program finansowany przez m.st. Warszawa
 • Problematyka: program dla osób borykających się z problemami wychowawczymi, trudnościami w związkach, doświadczających trudnej sytuacji rodzinnej czy też chcących zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie
 • Cele programu:  rozwój kompetencji osobistych i rodzicielskich poprzez konsultacje indywidualne dla rodziców i członków rodzin, rodzinne grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców
 • Korzyści dla beneficjentów: wyższa samoświadomość, lepsza kontrola emocji, wyższe kompetencje wychowawcze i rodzicielskie, skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb bez krzywdzenia, skuteczna i świadoma komunikacja z innymi, wyższa asertywność i samoocena
 • Ilość beneficjentów: 125

Program wzmacniania kompetencji wychowawczych i społecznych Osób i Rodzin zmagających się ze zjawiskami kryzysu, przemocy czy uzależnień.

 • Nieodpłatny program finansowany przez m.st. Warszawa
 • Problematyka: program dla osób borykających się z problemami wychowawczymi, trudnościami w związkach, doświadczających trudnej sytuacji rodzinnej czy też chcących zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie
 • Cele programu:  rozwój kompetencji osobistych i rodzicielskich poprzez konsultacje indywidualne dla rodziców i członków rodzin, rodzinne grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców
 • Korzyści dla beneficjentów: wyższa samoświadomość, lepsza kontrola emocji, wyższe kompetencje wychowawcze i rodzicielskie, skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb bez krzywdzenia, skuteczna i świadoma komunikacja z innymi, wyższa asertywność i samoocena
 • Ilość beneficjentów: 60

Program profilaktyczny przeciwdziałający używaniu substancji psychoaktywnych u młodzieży.

 • Nieodpłatny program finansowany przez m.st. Warszawa
 • Problematyka: uzależnienia, współuzależnienia i problemy psychospołeczne u młodzieży
 • Cele programu:  rozwój kompetencji osobistych poprzez konsultacje indywidualne i warsztaty 
 • Korzyści dla beneficjentów: wyższa samoświadomość, lepsza kontrola emocji, skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb, skuteczna i świadoma komunikacja z innymi, wyższa asertywność i samoocena, wyższa motywacja
 • Ilość beneficjentów: 20

Projekt wsparcia dla osób zagrożonych zjawiskami destrukcyjnymi i przemocą w Rodzinie.

 • Nieodpłatny program finansowany przez m.st. Warszawa
 • Problematyka: uzależnienia, współuzależnienia i problemy psychospołeczne u młodzieży
 • Cele programu:  rozwój kompetencji osobistych poprzez konsultacje indywidualne, grupy wsparcia i rozwoju, warsztaty, wykłady
 • Korzyści dla beneficjentów: wyższa samoświadomość, lepsza kontrola emocji, skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb, skuteczna i świadoma komunikacja z innymi, wyższa asertywność i samoocena, wyższa motywacja, poprawa relacji
 • Ilość beneficjentów: 48

Projekt wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w Rodzinie.

 • Nieodpłatny program finansowany przez m.st. Warszawa
 • Problematyka: niewystarczające kompetencje rodzicielskie, własne problemy psychospołeczne, problemy i kryzysy w związku
 • Cele programu:  rozwój kompetencji osobistych i rodzicielskich poprzez konsultacje indywidualne dla rodziców i członków rodzin, rodzinne grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców
 • Korzyści dla beneficjentów: wyższa samoświadomość, lepsza kontrola emocji, wyższe kompetencje wychowawcze i rodzicielskie, skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb bez krzywdzenia, skuteczna i świadoma komunikacja z innymi, wyższa asertywność i samoocena
 • Ilość beneficjentów: 30
 • Nieodpłatny program finansowany przez m.st. Warszawa
 • Problematyka: niewystarczające kompetencje rodzicielskie, własne problemy psychospołeczne, problemy i kryzysy w związku
 • Cele programu:  rozwój kompetencji osobistych poprzez konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, warsztaty
 • Korzyści dla beneficjentów: wyższa samoświadomość, lepsza kontrola emocji, skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb, skuteczna i świadoma komunikacja z innymi, wyższa asertywność i samoocena
 • Ilość beneficjentów: 20