Misja Fundacji UNA

[hubspot type=form portal=25480732 id=ea81574d-369d-49df-8077-9be802cec6b9]

Wszystko co robimy, robimy po to, by przywrócić Ci równowagę i wpływ, abyś przezwyciężał kryzysy i trudne momenty (które są naturalne), a one stawały się paliwem rozwoju.

Pomagamy zauważać, budować i umacniać to, co najlepsze w każdej osobie. Swoje wsparcie kierujemy również ku rodzinom, społecznościom, organizacjom i specjalistom pomagającym innym – mamy i dajemy przestrzeń do dzielenia się swoim doświadczeniem i uczenia się od siebie nawzajem.

[hubspot type=form portal=25480732 id=ec4e5b01-1b9d-4473-a398-a2a65a17e958]