Terapia grupowa dla osób DDA w nurcie TSR

Co daje terapia grupowa dla osób DDA i jaka jest skuteczność pracy grupowej w nurcie TSR? Tłumaczy Robert Smyczyński, psycholog i prezes Fundacji UNA.
Co daje terapia grupowa dla osób DDA i jaka jest skuteczność pracy grupowej w nurcie TSR? Tłumaczy Robert Smyczyński, psycholog i prezes Fundacji UNA.

„Bardzo często pojawia się przekonanie, że potrafię stawiać granice, czuję i mam prawo, by mówić o tym, czego potrzebuję i to realizować. Pojawia się gotowość do trwałego przebudowania relacji z osobami krzywdzącymi i nie tylko”. Co daje terapia grupowa dla osób DDA i jaka jest skuteczność pracy grupowej w nurcie TSR? Tłumaczy Robert Smyczyński, psycholog i prezes Fundacji UNA.

Redakcja: Co daje osobom identyfikującym się jako DDA terapia grupowa?

Robert Smyczyński: Na tak postawione pytanie najkrócej można by odpowiedzieć: „poszerza perspektywy klienta i utrwala zmiany poczynione w terapeutycznym kontakcie indywidualnym”. Według mnie grupa dla osób definiujących się jako DDA to swego rodzaju utrwalacz/utwardzacz zmian, które – zapoczątkowane podczas indywidualnego kontaktu terapeutycznego – warto by były kontynuowane w szerszym kontekście społecznym.

Praca grupowa jest dedykowana szczególnie tym, którzy chcą budować nowe lub przebudowywać własne relacje, czerpać większą satysfakcję ze związków, trwale uwolnić się od poczucia krzywdy i utrwalić umiejętności stawiania granic, lepiej rozumieć i kontrolować własne uczucia, nie krzywdząc skutecznie wpływać na innych, poprawić samoocenę i stać się odważniejszym, wzbogacić się wewnętrznie i dostrzegać sens bycia z innymi.

Czytaj pełen artykuł na stronie Stop Uzależnieniom pod linkiem https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/moj-bliski-ma-problem/terapia-grupowa-dla-osob-dda-w-nurcie-tsr/